6 raske tips for å ta store hopp og holde motocrosssykkelen stabil i luften

1. Hastighet:
Nærmer deg hoppet med nok fart til å klare hoppet og opprettholde kontrollen i luften.

2. Kroppsposisjon:
Stå opp på tappene og len deg fremover, dette vil bidra til å holde sykkelen i vater i luften.

3. Se fremover:
Se hvor du vil, ikke på hoppet. Fokuser på landingsstedet og sikte på en jevn landing.

4. Gasskontroll:
Bruk gassen til å kontrollere hastigheten og opprettholde stabiliteten i luften. Unngå å kutte gassen da dette kan føre til at sykkelen stopper.

5. Landing:
Forbered deg på landing ved å føre vekten tilbake over baksiden av sykkelen, dette vil bidra til å absorbere støtet og opprettholde kontrollen.

6. Øv:
Nøkkelen til å bli trygg med store hopp er trening. Start i det små og jobb deg gradvis opp til større hopp etter hvert som du får erfaring og selvtillit.

Husk at nøkkelen til suksess når du hopper er å opprettholde kontroll og stabilitet i luften. Lykke til!